Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného.

Aristotelés

Související citáty