Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.

Související citáty