Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.

Související citáty