Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.

Související citáty