C. S. Lewis citáty

Pouze kvalifikovaní mohou posoudit dovednost, ale to není stejné jako posouzení hodnoty výsledku.
C. S. Lewis

Nemyslím si, že by les byl tak jasný a voda tak teplá, kdyby v jezerech nečíhalo žádné nebezpečí.
C. S. Lewis

Nedovedu si představit, že by si člověk opravdu užíval knihu a četl ji jen jednou.
C. S. Lewis

Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět.
C. S. Lewis

Ve skutečnosti žijeme ve světě, který hladoví po samotě, tichu a soukromí. Proto toužíme po meditaci a pravém přátelství.
C. S. Lewis

Neztratíte poslušnost kvůli nedostatku lásky, ale ztratíte lásku, protože jste se nikdy nepokoušeli o poslušnost.
C. S. Lewis

Realita je drsná ke stínům nohou.
C. S. Lewis

Nemůžete vědět nic, protože všechny odpovědi klamou.
C. S. Lewis

Nebe není stav mysli. Nebe je realita kolem nás.
C. S. Lewis

Neexistují žádní obyčejní lidé, nikdy jste nemluvili s pouhým smrtelníkem.
C. S. Lewis

Dobro je buď velké bezpečí, nebo velké nebezpečí – záleží na vaší reakci.
C. S. Lewis

Odraz světa je symbol, ale pravdivější než filosofické teorie.
C. S. Lewis

Pýcha vede ke všem dalším zlozvykům, je to anti-božský stav mysli.
C. S. Lewis

Každá snaha o vidění věčnosti ničí představy o svobodě.
C. S. Lewis

Pokud se na Boha díváte špinavým dalekohledem, váš pohled bude rozmazaný.
C. S. Lewis

Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
C. S. Lewis

My, Britové, bychom se měli radovat, že jsme dosáhli právní demokracii, aniž bychom ztratili naši slavnostní monarchii.
C. S. Lewis

100 % z nás umře a to procento nemůže být zvýšeno.
C. S. Lewis

Dokonalá pokora se zbavuje skromnosti.
C. S. Lewis

Mladý muž, který chce zůstat ateistou musí být při čtení velmi opatrný. Pasti jsou všude.. Bůh je v tomhle pokud to tak mohu říci, velmi bezohledný.
C. S. Lewis

Pokud zemřete předtím než zemřete, pak už není žádná šance.
C. S. Lewis

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz