Honoré de Balzac citáty

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.
Honoré de Balzac

Lepší paměť než láska má nenávist.
Honoré de Balzac

Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
Honoré de Balzac

Láska odpouští všechno, anebo nic.
Honoré de Balzac

Kdo nezná trápení, neví, co je to radost…
Honoré de Balzac

Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.
Honoré de Balzac

Čest je nad peníze.
Honoré de Balzac

Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi.
Honoré de Balzac

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život…ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
Honoré de Balzac

Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.
Honoré de Balzac

Láska žije jen z důvěry.
Honoré de Balzac

Nenávist má lepší paměť než láska.
Honoré de Balzac

Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.
Honoré de Balzac

Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost.
Honoré de Balzac

Zklamané vášně a uražená ješitnost bývají povídavé.
Honoré de Balzac

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.
Honoré de Balzac

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…
Honoré de Balzac

Statečnost se nedá dělit na kousky. Buď je, nebo není.
Honoré de Balzac

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.
Honoré de Balzac

Klíč ke vší vědě je otazník.
Honoré de Balzac

Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.
Honoré de Balzac

Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.
Honoré de Balzac

Čím více pracuješ, tím méně miluješ.
Honoré de Balzac

Poučená ctnost je stejně vypočítavá jako neřest.
Honoré de Balzac

Přátelé? Voda je odnesla.
Honoré de Balzac

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.
Honoré de Balzac

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
Honoré de Balzac

Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
Honoré de Balzac

Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.
Honoré de Balzac

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
Honoré de Balzac

Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne na žulu.
Honoré de Balzac

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz