Citáty – Honoré de Balzac

Všechny citáty autora (152)

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.
Lepší paměť než láska má nenávist.
Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
Láska odpouští všechno, anebo nic.
Kdo nezná trápení, neví, co je to radost…
Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.
Čest je nad peníze.
Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi.
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život…ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.
Láska žije jen z důvěry.
Nenávist má lepší paměť než láska.
Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.
Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost.
Zklamané vášně a uražená ješitnost bývají povídavé.
Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.
Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…
Statečnost se nedá dělit na kousky. Buď je, nebo není.
Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.
Klíč ke vší vědě je otazník.
Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.
Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.
Čím více pracuješ, tím méně miluješ.
Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.
Poučená ctnost je stejně vypočítavá jako neřest.
Přátelé? Voda je odnesla.
Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.
Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.
Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne na žulu.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz