Citáty – Marcus Tullius Cicero

Všechny citáty autora (93)

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel. Jeho dílo i osobní příklad statečného obránce republiky mají v dějinách evropské civilizace mimořádný význam.

Lenost je strach před očekávanou prací.
Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Nic není natolik absurdní, aby to někdy nevyřkl filosof.
Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.
Největším dobrem je žít podle přírody.
Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat.
Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?
Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.
Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.
Hloupost neosvobozuje od myšlení.
Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.
Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.
Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.
Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.
Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
Jest zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž ji také užívati.
Rozum je jako světlo a záře života.
Nikdo Ti neporadí tak dobře jako Ty sám.
Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.
Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný.
Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.
Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.
Přátelství je úplná shoda ve všech božských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.
Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz