Citáty – Marcus Tullius Cicero

Všechny citáty autora (39)

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel. Jeho dílo i osobní příklad statečného obránce republiky mají v dějinách evropské civilizace mimořádný význam.

Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest…
Jaké to časy, jaké to mravy!
Hloupost nemá omluvy.
Přítel je jako druhé já.
Tak jako naše těla bez mysli, tak vypadá i společnost bez zákonů.
Mezi zbraněmi zákony mlčí.
Jak dlouho budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino! Jak dlouho nás bude podvádět tento tvůj hněv!
Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro.
Touhy ať jsou vedeny rozumem.
Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen.
Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli něco říci vybraněji.
Spása a zdraví lidu je nejvyšším zákonem.
Každému, co jeho jest.
Dokud dýchám, doufám.
Kde je dobře, tam je vlast!
Silou a zbraněmi.
Moc zdolaná mocí.
To, co uplynulo, se nikdy nevrací.
Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.
Kdo pro sebe neznají cestičku, druhému ukazují cestu.
Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Devět desetin moudrosti je – být moudrý včas.
Krása, která nemá svědka, není k užitku.
Trojího si musí řečník hledět: Co říká, kde to říká a jak to říká.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz