Marcus Tullius Cicero

Lenost je strach před očekávanou prací.
Marcus Tullius Cicero

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Marcus Tullius Cicero

Nic není natolik absurdní, aby to někdy nevyřkl filosof.
Marcus Tullius Cicero

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
Marcus Tullius Cicero

Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.
Marcus Tullius Cicero

Největším dobrem je žít podle přírody.
Marcus Tullius Cicero

Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat.
Marcus Tullius Cicero

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?
Marcus Tullius Cicero

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.
Marcus Tullius Cicero

Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.
Marcus Tullius Cicero

Hloupost neosvobozuje od myšlení.
Marcus Tullius Cicero

Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.
Marcus Tullius Cicero

Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
Marcus Tullius Cicero

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
Marcus Tullius Cicero

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.
Marcus Tullius Cicero

Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.
Marcus Tullius Cicero

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.
Marcus Tullius Cicero

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
Marcus Tullius Cicero

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Marcus Tullius Cicero

Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.
Marcus Tullius Cicero

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Marcus Tullius Cicero

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
Marcus Tullius Cicero

Jest zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž ji také užívati.
Marcus Tullius Cicero

Rozum je jako světlo a záře života.
Marcus Tullius Cicero

Nikdo Ti neporadí tak dobře jako Ty sám.
Marcus Tullius Cicero

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.
Marcus Tullius Cicero

Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný.
Marcus Tullius Cicero

Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.
Marcus Tullius Cicero

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.
Marcus Tullius Cicero

Přátelství je úplná shoda ve všech božských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.
Marcus Tullius Cicero

Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
Marcus Tullius Cicero

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz