René Descartes citáty

Jen ti, kdo kráčejí pomalu, ale vždy po správné cestě, dojdou mnohem dál než ti, kdo běží a dostanou se na scestí.
René Descartes

Iluzí nemůže být mé přesvědčení, že jsem, neb čí by to pak byla iluze?
René Descartes

Představování je nazíráním tvaru, a tedy vyžaduje představu tělesné věci.
René Descartes

Mysl je jistější než tělesno.
René Descartes

Když pečlivě zvažují, nenajdu jediný spolehlivý rys, který jednoznačně odděluje bdělost od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není sen?
René Descartes

Rozum nám nikterak nediktuje, že to, co vidíme nebo si představujeme, je pravdivé.
René Descartes

Věnujeme-li příliš mnoho času cestování, stáváme se konečně cizinci ve vlastní zemi.
René Descartes

Je možno, že se mýlím, a že to, co pokládám za zlato a dia­manty, je jen trochu mědi a skla.
René Descartes

Duše zvířat je stejné podstaty jako duše naše.
René Descartes

Je to spíše zvyk a příklad, co nás přesvědčuje, než nějaké jisté poznání.
René Descartes

Tělo je ze své přirozenosti vždy dělitelné, zatímco mysl je naprosto nedělitelná.
René Descartes

Jsem substance, jejíž všechna podstata čili přirozenost je toliko myšlení, a jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné hmotné věci.
René Descartes

Odkud víme, že myšlenky, při­cházející ve spánku, jsou klamnější než ty druhé, uvážíme-li, že často jsou stejně živé a výrazné?
René Descartes

Boží díla bychom neměli posuzovat jednotlivě, ale jako celek.
René Descartes

Nedůvěřuji téměř nikdy prvním myšlenkám, jež mne napadnou.
René Descartes

Nepřijímám nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal.
René Descartes

Přirozenost duchovní je rozdílná od tělesné.
René Descartes

Ačkoli logika obsa­huje vskutku mnoho pravidel velmi pravdivých a velmi dobrých, je mezi nimi přimíšeno tolik jiných buď škodlivých, nebo zbytečných.
René Descartes

Vědět je dokonalejší než pochy­bovat.
René Descartes

Je dobré vědět něco o mravech rozličných národů, abychom zdravěji posuzo­vali své, a abychom se nedomnívali, že všechno, co je proti našim zvykům, je směšné a nerozumné; což činí obyčejně ti, kteří nic ne­viděli.
René Descartes

Týž člověk, s týmž rozumem, byv vychován od svého dětství mezi Francouzi nebo Němci, stává se jiným, než kdyby byl vždy žil mezi Číňany nebo Kanibaly.
René Descartes

Při pravdách poněkud nesnadno poznatelných, protože je mnohem pravděpodobnější, že je spíše na­lezl jediný člověk než celý národ.
René Descartes

Ti, kteří mají nejpěknější nápady a kteří je dovedou vyjádřit nejozdobněji a nej­půvabněji, byli by nejlepšími poety, i kdyby neznali pravidla poetiky.
René Descartes

Ti, kteří se osmělují dávat předpisy, musí se pokládat za obratnější těch, jimž je dávají, a chybí-li v nejmenším, jsou pro to hodni důtky.
René Descartes

Nemohu vnímat smysly, ale výhradně myslí.
René Descartes

Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností.
René Descartes

I nepravdivá stvořená idea se skládá z pravdivých, jednodušších částí.
René Descartes

Stát je mnohem lépe řízen, má-li jen velmi málo zákonů, jež jsou velice přísně zachovávány.
René Descartes

Nemůže být nic tak vzdáleného, aby se toho nakonec nedosáhlo, ani tak skrytého, aby to nebylo objeveno.
René Descartes

Nelze zpochybnit jen dvojí – že jsem a že myslím.
René Descartes

Nechť spíme anebo bdíme, nikdy se nemáme dát přesvědčit ničím jiným než evidencí svého rozumu.
René Descartes

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz