Myslet znamená chápat, chtít, zaujímat postoj neboli soudit, představovat si a smyslově vnímat.

René Descartes

Quotes

Související citáty