Svoboda je zabezpečována rovnováhou moci.

John Dalberg Acton

moc svoboda
Quotes

Související citáty