Svoboda je zabezpečována rovnováhou moci.

Související citáty