Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Vítejte na stránce, kde naleznete nejlepší moudré citáty a výroky!

Nejnověji přidané citáty

Obtížné je, co může být uděláno okamžitě, nemožné je, co trvá trochu déle.

George Santayana

Nemůžete o někom říct: tenhle chlapík má talent, ale je líný. Ne. On nemá žádný talent, protože je líný.

Harry Mulisch

Vychloubání majetkem činí člověka směšným.

Harun Yahya

Lidé často říkají; že flirtujeme se smrtí, ale ve skutečnosti je to flirtování se životem.

Lauren Hutton

Přitahují mě Himaláje, nemohu se nasytit obrysů těchto nádherných hor.

Nela Boudová

Pravda bolně pálí.

Josef Kajetán Tyl

Svět slz je tak záhadný.

Antoine de Saint-Exupéry

…sci-fi bude nový realismus.

Edmundo Paz Soldán

Myslím, že bytostně toužíme po silném, spolehlivém, pravdivém muži. I za cenu lži. A snad to není jen naivita.

Barbara Nesvadbová

Každý velký šachista byl kdysi začátečník.

Irving Chernev

Ve skutečnosti jest pouze jeden nepřítel lidstva na celé čáře a to; neomezená vláda rozumu!

Abd-ru-shin

Jsem zcela přesvědčen, že John Kennedy by stáhl americkou armádu z Vietnamu.

Robert McNamara

I jediné slovo může být tak mocné, že změní nebo zničí životy milionů lidí.

Miguel Ruiz

Čím hutněji se nahoře jako povrch sráží nečistá pěna, tím čistší a jasnější bude pod ní hlavní část.

Abd-ru-shin

Je vážnou chybou předpokládat, že všichni naši předkové byli nevědomí barbaři

David Lane

Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak nemá žádnou hodnotu, a proto také žádný účinek.

Abd-ru-shin

Kuba není ráj – ale není to ani peklo. Vy se ptáte, zda je demokratická. Podle mne kubánský režim není totalitní, ale naopak je to jakýsi pokus o přímou demokracii.

Miloslav Ransdorf

Kritizování druhých ještě nikoho nezbavilo nutnosti vlastního výkonu.

Noël Coward

Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena na slovech.

Miguel Ruiz

50té výročí osvobození od fašismu by mělo být příležitostí, aby se homosexuálním obětem národního socialismu dostalo koněčně spravedlnosti.

Volker Beck

Každý dobrý člověk je v hloubi duše anarchistou.

Paul Avrich

Lidé, probuďte se z olověného spánku!

Abd-ru-shin

Dnešní Amerika se nepotřebuje chovat hrdinsky, ale smířlivě. Neměla by se snažit najít univerzální lék, ale být normální, neměla by být revoluční, ale restaurační…, neměla by provádět operativní zákroky, ale zůstat v klidu.

Warren Gamaliel Harding

Snažte se ovládat čtyři věci – žaludek, spánek, sex a prchlivost.

Pýthagorás ze Sámu

Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužito se stává magií černou.

Miguel Ruiz

Nechť jiný, šťastnější cestovatel završí mnou nedokončené dílo v Asii.

Nikolaj Prževalskij

Zábava je dobrá věc, jen pokud nekazí něco lepšího.

George Santayana

Suďme slova, akce a výsledky všech mocenských systémů podle toho, „komu to prospívá“.

David Lane

Šachy jsou nelítostné – musíte být připraven zabít lidi.

Nigel Short

Jak vy chcete, tak se vám stane!

Abd-ru-shin

Harding nebyl špatný člověk. Byl jen lajdák.

Alice Roosevelt Longworth

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.

Pýthagorás ze Sámu

Bůh, k němuž hluboká filosofie lidskou mysl vrací, není tentýž, kterému ho mělká filosofie odcizila.

George Santayana

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.

Robert Owen

Stejně jako má meč dvě ostří, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás zničit.

Miguel Ruiz

Když chcete terorizovat svět, potřebujete CIA, ale když chcete, aby se lidské naděje vyvíjely normálním způsobem, musíte CIA zrušit.

Ralph McGehee

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek.

George Santayana

Jsem dobrá Maďarka. Mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu.

Marie Terezie

Mnohostrannost modlitby je vždy oslabující.

Abd-ru-shin

Půvab je vaším dílem.

Max Factor

Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme; je to kouzelný nástroj.

Miguel Ruiz

Kočky jsou velmi tajemné bytosti. V jejich mysli se odvíjejí věci, o kterých ani nemáme tušení.

Walter Scott

Být ateistou znamená z hlediska duchovědce být v určitém ohledu nemocen.

Rudolf Steiner

Církev a Bůh nejsou jedno.

Abd-ru-shin

K dobrým budu dobrý, k nedobrým budu také dobrý.

Lao C'

Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným.

Siegbert Tarrasch

Člověk musí být nohama zasazen ve své zemi, ale očima musí přehlížet svět.

George Santayana

Manžel může mít vždy poslední slovo – může požádat o prominutí.

Noël Coward

Historie se stala bajkou a církev byla po mnohá staletí jediným správcem záznamů.

David Lane

Skepticismus je cudnost intelektu.

George Santayana

Opravdová láska činí člověka odvážným.

Lao C'

Pravé vědění nesmí mít zapotřebí, činit se nesrozumitelným.

Abd-ru-shin

Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.

Marie Terezie

Umělec navštěvuje muzeum. Pedant se tam odstěhuje.

George Santayana

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

Pýthagorás ze Sámu

Zahájení hrajte jako kniha, střední hru jako kouzelník a koncovku jako stroj.

Rudolf Spielmann

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

Robert Owen

Jen nedokonalost může připustit rozdílnost!

Abd-ru-shin

Nic není imunní proti účinkům času.

Harun Yahya

Kdo dělá dlouhé kroky, nekráčí nejrychleji.

Lao C'