Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Vítejte na stránce, kde naleznete nejlepší moudré citáty a výroky!

Nejnověji přidané citáty

Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.

Albert Einstein

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.

Albert Einstein

Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.

Albert Einstein

Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.

Albert Einstein

Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.

Albert Einstein

Dobrý Bůh v kostky nehraje.

Albert Einstein

Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.

Albert Einstein

Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.

Albert Einstein

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

Albert Einstein

Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.

Albert Einstein

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.

Albert Einstein

Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.

Albert Einstein

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.

Albert Einstein

Hospoda je místem, které lidem skýtá příležitost k výměně názorů a myšlenek o veřejných záležitostech.

Albert Einstein

Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.

Albert Einstein

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.

Albert Einstein

Úsilí spojit v jedno moudrost a moc setkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.

Albert Einstein

Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.

Albert Einstein

Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.

Albert Einstein

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský.

Albert Einstein

Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý.

Albert Einstein

Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci.

Albert Einstein

Fantazie je důležitější než vědění.

Albert Einstein

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.

Albert Einstein

Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.

Albert Einstein

Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá.

Albert Einstein

Ústřední úloha socialistické společnosti spočívá v překonání predátorské fáze lidské evoluce.

Albert Einstein

Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.

Albert Einstein

Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?

Albert Einstein

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.

Albert Einstein

Podmanění jaderné energie bude možné za 1000 let.

Albert Einstein

Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídka.

Albert Einstein

Lidská touha se upíná k poznání, které by bylo tak či onak zajištěno.

Albert Einstein

Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.

Albert Einstein

Dostojevskij mi dal víc, než kterýkoli myslitel ve vědě, víc než Gaus.

Albert Einstein

Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.

Albert Einstein

Existují pouze dvě cesty, jak žít svůj život: buď s vědomím, že nic není zázrak, nebo s vědomím, že všechno je zázrak.

Albert Einstein

Mou filozofií je pravda ve mně. Prostřednictvím vyjádření své jedinečnosti se stávám svobodným.

Stuart Wilde

Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje.

Liz Taylorová

Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.

Liz Taylorová

Jsou jen dva druhy mužů – jedni mají peníze díky svým ženám, druzí mají ženy díky svým penězům.

Liz Taylorová

Vkus se tříbí věkem. Před čtyřiceti lety se mi stávalo, že jsem se vdala za muže, které bych dnes nepozvala ani na oběd.

Liz Taylorová

Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, a těch několika, které jsme propásli.

Liz Taylorová

Žena vždy udělá co chce muž, požaduje-li muž, co si sama přeje.

Liz Taylorová

Pokud jde o mužnost, dávám Warrenovi Beatymu na desetibodové stupnici plných patnáct bodů.

Liz Taylorová

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

Kurt Cobain

Je lepší shořet než vyhasnout.

Kurt Cobain

Mír, láska, empatie…

Kurt Cobain

Nenávidím se a chci zemřít.

Kurt Cobain

Nenávidím mámu, nenávidím tátu…

Kurt Cobain

Rozhodl jsem se, že si vypěstuju závislost. To jediný mě může zachránit před tím, abych si ustřelil palici.

Kurt Cobain

Bez světel je to méně nebezpečné.

Kurt Cobain

Ten slavnej rozvod je pěkná nuda.

Kurt Cobain

Ztratit lásku je strašné. Lže, kdo říká, že smrt je horší.

Countee Cullen