Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Vítejte na stránce, kde naleznete nejlepší moudré citáty a výroky!

Nejnověji přidané citáty

Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.

Pýthagorás ze Sámu

Nic není imunní proti účinkům času.

Harun Yahya

Charakter i bezcharakternost jakékoliv doby je součtem nás samých, nás všech.

Jan Procházka

Krev je klíčem k našemu zdraví, naší vitalitě, naší mladosti a našemu životu!

Paul Bragg

Žádné době se její vlastní modernost nelíbila a každý věk cenil výš ty, které předcházely.

Walter Map

Historie je nezbytná nejen proto, že zpříjemňuje život, ale také proto, že mu dává morální význam.

Marsilio Ficino

Kdo dělá dlouhé kroky, nekráčí nejrychleji.

Lao C'

Nejhorším nepřítelem člověka, čistě pozemsky, je pohodlnost.

Abd-ru-shin

Bůh stvořil všechny nemoci a další situace, aby člověku připoměl jeho slabosti.

Harun Yahya

Když tone loď a má pod čarou ponoru díru velikosti vrat do stodoly, rozumný kapitán neposílá plavčíka natírat stožár.

Jan Procházka

Není nic skutečně nového k vytvoření, při všem jedná se vždy jen o nové formy.

Abd-ru-shin

Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.

Lao C'

Dítě ovšem, neděje li se mu hned všecko po vůli, brečí; ale proto jest a zůstává dítětem.

František Vladislav Hek

Co činíte bližnímu, to činíte ve skutečnosti jen pro sebe!

Abd-ru-shin

Tělo, stejně tak i duše má být něčím vzácným, a proto nedotknutelným, co není k vábení a k vystavování na odiv.

Abd-ru-shin

Politice nerozumím, do jejích vysokých pater bych nešla, není to nic pro mě.

Dana Batulková

Jednou z nejdůležitějších funkcí vody je vyplavování jedovatých látek a solí z těla.

Paul Bragg

Lidé, kteří se na tomto světě cítí jako ve vyhnanství, mocně inklinují k tomu, aby věřili, že jsou občany jiného světa.

George Santayana

Vítězem hry je ten hráč, který udělal předposlední chybu.

Savielly Tartakower

Každá vámi vytvořená a vyslaná myšlenka přitahuje na své cestě všechno stejnorodé, nebo ulpí na jiných stejnorodých myšlenkách.

Abd-ru-shin

Ačkoliv Slunce a Měsíc mají významný vliv na pozemské přírodní úkazy, odmítá věda měřitelné fyzické vlivy planet.

Jonathan Gray

Člověk, který sám sebe na zemi považuje za mocného, by si měl z přírodních pohrom vzít ponaučení.

Harun Yahya

Je to velká výhoda pro filozofický systém – být v podstatě pravdivý.

George Santayana

Absolutní dokonalost se zdá být rušivá. Ale hustá.

Lao C'

Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.

Pýthagorás ze Sámu

Jsem Bůh. Ale Bohem jste i vy.

Miguel Ruiz

Mnohem raději se otevřeně zamýšlíme nad mládeží než sami nad sebou.

Jan Procházka

O záměru svědčí mnohem víc výsledky lidských akcí než lidská slova.

David Lane

Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány.

Marie Terezie

Každý jednotlivec má něco, co bezpodmínečně patří k celku.

Abd-ru-shin

Ne každý může být filozofem, ale každý by měl ve svém vlastním zájmu půlhodinku týdně přemýšlet.

Jan Procházka

Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, tak jste ji ještě nepochopili.

Niels Bohr

Opravdová láska nikdy nemyslí na sebe sama, nýbrž vždy jen na prospěch milovaného.

Abd-ru-shin

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.

Pýthagorás ze Sámu

Slovo není jen zvukem nebo psaným symbolem. Slovo je síla

Miguel Ruiz

Žijeme v nemocném světě, který je každým dnem nemocnější!

Paul Bragg

Ten pejsek vpředu najednou oslepl a ten druhý mu nabídl, že jej odstrká domu.

Noël Coward

Věřím v slepé štěstí; jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které namám rád.

Jean Cocteau

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen.

George Santayana

Existuje spousta případů, kdy i ta nejmodernější technologie byla proti přírodě bezmocná.

Harun Yahya

Díky náhodě může někdo dočasně vládnout světu, ale navždy ho může ovládnout láskou.

Lao C'

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

Pýthagorás ze Sámu

Islám je zřídlem všech špatných myšlenek.

Sam Harris

Svět se neustále mění a nejvíc z něho se mění člověk.

Lao C'

Novodobý člověk do jisté míry zapomněl, že mravní zákon dostal od Boha na Sinaji.

Joseph Roth

Neklid člověka vzrůstá s mírou informací, které si osvojuje.

Jan Procházka

Lidstvo se ztratilo v tisícerých bludištích a ve své pošetilé víře klame samo sebe.

Abd-ru-shin

Bůh zajisté sesílá pohromy jako varování lidstvu.

Harun Yahya

Důvodem, proč lidé chtějí všechno vlastnit a trmácí se za majetkem, je chlouba.

Harun Yahya

Našimi nepřáteli nejsou roky, ale jedovaté látky, které přivádíme do těla.

Paul Bragg

Voda je po kyslíku nejdůležitějším předpokladem pro přežití lidí i zvířat.

Paul Bragg

Kdož upřímě chce, mnoho může, pokudž se opravdivě vynasnaží.

František Vladislav Hek

Každý z nás se rodí s jistým množstvím osobní síly, které odpočinkem každodenně doplňujeme.

Miguel Ruiz

Dobré, když se dobře neužívá, Všecku svou potracuje dobrotu.

František Vladislav Hek

Co je potlačováno, šíří se. Co je oslabováno, sílí. Co je ničeno, rozkvétá.

Lao C'

Slepá víra vždy zůstane totožná s neporozuměním, nemůže proto být nikdy přesvědčením, tudíž ani žádným osvobozením, a nepřináší žádné vykoupení!

Abd-ru-shin

O ničem nemá člověk tak dlouho zkreslené a zpožďující se představy jako o svém vlastním zevnějšku.

Jan Procházka

Mluv se slepým o barvě, však ztěžka se domluvíte.

František Vladislav Hek

Nežijete-li přítomností, tak nemůžete uzrávat, neboť zrání na prožití závisí.

Abd-ru-shin

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký Život.

Lao C'