„Víte, chlap nesmí bejt blbej ve třech případech. Za volantem, v posteli, u stolu. Všude jinde se to snese.“

Autor: Jan Werich
Témata:

Tento citát od Jana Wericha vysvětluje, že chlap by neměl být hloupý ve třech konkrétních situacích – za volantem, v posteli a u stolu. Tato slova poukazují na to, že v těchto situacích je mimořádně důležité mít rozum, uvědomovat si následky svých činů a chovat se odpovědně.

První část citátu, která se týká být blbej za volantem, znamená, že při řízení vozidla je nezbytné být obezřetný, plně soustředěný a mít kontrolu nad svými akcemi. Řízení auta vyžaduje rychlé reakce, schopnost posuzovat situace na silnici a dodržovat pravidla. Hloupé nebo neuvážené rozhodnutí za volantem může mít katastrofální následky pro řidiče, ostatní osoby na silnici a jejich majetek.

Druhá část citátu se týká být blbej v posteli. Tím Werich naznačuje, že v intimních situacích s partnerem je důležité mít empatii, porozumění a respektovat vzájemné potřeby a hranice. Být hloupý v posteli znamená jednat se sobecky, nebrát ohled na partnerku a neumět zacházet s intimními situacemi citlivě a ohleduplně.

Poslední část citátu hovoří o tom, že chlap by neměl být blbej u stolu. Tím Werich zmiňuje, že v rámci společenských setkání a večeří je důležité mít základní znalosti etikety, umět se chovat zdvořile, umět komunikovat a respektovat ostatní hosty. Být blbej u stolu znamená jednat hrubě, nevhodně nebo neumět se chovat tak, jak by se očekávalo v dané společenské situaci.

Celkově lze tedy konstatovat, že Jan Werich ve svém citátu poukazuje na to, že ve výše zmíněných situacích je nezbytné mít rozum a chovat se odpovědně. Ostatní situace jsou pravděpodobně více flexibilní a snesou i menší projevy blbosti.

Související citáty

Ten, kdo něco dělá v čele jednoho pluku, zastíní toho, kdo nedělá nic v čele armád.
Abraham Lincoln

Mají vás rádi jen tak, takovou jaká jsi… Pokud jste perfektní.
Alanis Morissette

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.
Friedrich Nietzsche

Moje písně jsou jako moje děti.
Billy Joel

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.
Albert Camus

Nejlepší lék na nespavost je získat hodně spánku.
WC Fields

Ty, ženo, jejímž tělem proniknu až po palčivou pěnu, kde maso s duší se svíjejí v křečích, slyšíš strašný řev bouře, jež sebou otřásá, můj krásný korábe, jehož volná záď se kolébá jak krásná loď na provlněném moři.
Guillaume Apollinaire

Život není to, co chceme, ale to co máme.
Arnošt Lustig

Lid, který je přesvědčen, že vládcové pracují pouze pro jeho blaho, dovoluje svou ústupností, aby si upevnili moc.
Jean Jacques Rousseau

Ta pravá láska je vždy nešťastná.
Arnold Matthew

Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu.
Thomas Alva Edison

Filosofie není, jak ji definuje Kant, vědou z pojmů, nýbrž v pojmech.
Arthur Schopenhauer

Kdo nebyl schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí; ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.
Erich Fromm

Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném vývoji.
Josef Škvorecký

V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
François-René de Chateaubriand

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz