„Proti blbosti i bohové bojují marně.“

Autor: Jan Werich
Témata:

Tento citát vyjadřuje myšlenku, že bohové, ať už jsou jakkoliv mocní a vševědoucí, jsou bezmocní proti blbosti. Blbost se zde chápe jako neschopnost nebo nedostatek rozumu, iracionální jednání nebo nepochopení základních faktů a logiky. Bohové jsou v mnoha kulturách vnímáni jako bytosti s nadpřirozenou silou a mocí, které mají možnost ovlivňovat osud a události v lidském světě. Nicméně, i přes svou nadpřirozenou moc, jsou v této kontextu citátu považováni za bezmocné v boji proti blbosti.

Tento citát také odkazuje na to, že blbost je velmi odolná a obtížná k překonání. Může se objevit ve všech sférách lidského života – v politice, vzdělání, společnosti a dokonce i v náboženství. Bohové jsou zde chápáni jako symboly moudrosti a vyššího vědění, avšak i jejich moc je nedostatečná k odstranění blbosti. To znamená, že i když je člověk obklopen božskými silami, nemůže se spoléhat na ně, aby vyřešily problémy způsobené blbostí.

Celkově tedy tento citát poukazuje na to, že boj proti blbosti je záležitostí každého jednotlivce a společnosti jako celku. Je to výzva ke kritickému myšlení, vzdělání a sebezdokonalování, protože bez toho jsme náchylní k blbým nápadům a jednání. Ať už věříme v bohy nebo ne, zodpovědnost za odstranění blbosti nespočívá v někom jiném, ale v nás samotných.

Související citáty

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.
Franz Kafka

Zisk se dělá, když se kupuje, ne když se prodává.
Robert Kiyosaki

Každý druh nebyl zvlášť stvořen, nýbrž vznikl jako odrůda z jiného druhu.
Charles Darwin

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je.
Publilius Syrus z Antiochie

Počátek moudrosti: počni myslit sám.
František Vymazal

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.
Epikúros

Dvě věci si náležitě neceníme, dokud je neztratíme: mládí a zdraví.
Arabské přísloví

Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.
Albert Einstein

Nestačí trénovat dnešní pracovní sílu.
Barack Obama

Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
Antoine de Saint-Exupéry

Nejvíce škod působí člověk člověku.
Plinius starší

Je to strašný pocit, když se člověku ztrácí všechno, co měl.
Blaise Pascal

Žena je jako pes nejprve kousne a pák ránu olízne.
Anicius Manlius Boëthius

Tento svět je komedie pro ty, kteří myslí, tragédie pro ty, kteří cítí!
Horace Walpole

Věření svazuje, víra osvobozuje.
Alan Watts

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz