Voltaire citáty

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Quotes

172 citátů

Přátelství je zasnoubení dvou duší.

Voltaire

Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.

Voltaire

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.

Voltaire

Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.

Voltaire

Ó lidská hlouposti, jak umíš člověka přimět, že jako papoušek se chopí toho, co nechápe či nepochopí.

Voltaire

Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.

Voltaire

Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.

Voltaire

Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.

Voltaire

Co dělá a vždy bude dělat z tohoto světa slzavé údolí, je nenasytná chtivost a pýcha lidstva.

Voltaire

Ó lidská hlouposti, jak umíš člověka přimět, že jako papoušek se chopí toho, co nechápe či nepochopí.

Voltaire

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen.“

Voltaire

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto štěstí je naším snem.

Voltaire

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Voltaire

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přesto že ví, že má dům.

Voltaire

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.

Voltaire

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Voltaire

Osud národa často záleží na dobrém trávení ministrově.

Voltaire

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přesto že ví, že má dům.

Voltaire

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.

Voltaire

Chci, aby můj správce, můj krejčí, lokaj i moje žena věřili v Boha; myslím si, že budu méně okrádán a méně podváděn.

Voltaire

Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

Voltaire

Vtipné řeči nic nedokazují.

Voltaire

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

Voltaire

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

Voltaire

Může počet viníků proměnit zločin ve ctnost?

Voltaire

Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.

Voltaire

Práce bývá často matkou radosti.

Voltaire

Lidé propadlí pověrám jsou ve společnosti tím, čím v armádě zbabělci: propadají panické hrůze a šíří ji kolem sebe.

Voltaire

Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.

Voltaire

Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví. Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyziognomie.

Voltaire

Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.

Voltaire

Práce od nás zahání tři velké nepřátele – nudu, neřest a nouzi.

Voltaire

Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.

Voltaire

Politika je bezmocná proti fanatismu. jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.

Voltaire

Příliš slavné jméno je těžké břímě.

Voltaire

Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.

Voltaire

Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.

Voltaire

Vysvětlovaný vtip přestává být vtipem. Každý komentátor je hlupák.

Voltaire

Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.

Voltaire

Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.

Voltaire

Iluze je první ze všech radostí.

Voltaire

Příliš slavné jméno je těžké břímě.

Voltaire

Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví. Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyziognomie.

Voltaire

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.

Voltaire

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.

Voltaire

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.

Voltaire

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.

Voltaire

Přátelé mají mít přednost před králi.

Voltaire

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.

Voltaire

Ženy snášejí neštěstí snadněji než bohatství.

Voltaire

Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.

Voltaire

Pokud nás Bůh stvořil k svému obrazu, tak jsme mu to víc než oplatili.

Voltaire

Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.

Voltaire

Předsudek vstoupil na kazatelnu první, teprve za ním následoval rozum; to je normální postup lidského ducha.

Voltaire

Nekonečnou malost provází bezmezná pýcha.

Voltaire

Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.

Voltaire

V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého admirála k povzbuzení ostatních.

Voltaire

V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého admirála k povzbuzení ostatních.

Voltaire

Historie je lež, na níž jsme se shodli.

Voltaire

Žijícímu člověku jsme povinováni ohledem, mrtvému pravdou.

Voltaire