Doufejme, že národy, které mají a reprezentují umění, nikdy nezahynou, byť by byly sebemenší.

Antonín Dvořák

umění
Quotes

Související citáty