Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění.

Albert Camus

rozum umění
Quotes

Související citáty