Není divu, že na mě Raffael žárlil, neboť vše, co o umění věděl, se naučil ode mě.

Související citáty