Láska je veličina aktivní, není to rybník, ale řeka.

Související citáty