„Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.“

Autor: Jan Werich
Témata:

Citát je vtipný a zároveň pravdivý. Vyjadřuje myšlenku, že pravda často není snadno přijímána a je často doprovázena negativními důsledky. Tím, že se mluví o „kopanci“ jako mezinárodně uznávané měně, je zdůrazněno, že pravda je často přijímána s odporu a nepochopením.

Výraz „kopanec“ se v tomto kontextu používá jako metafora pro negativní reakce nebo nepříjemné následky, které mohou nastat, když někdo vysloví nebo prosazuje pravdu. Stejně jako by platba v mezinárodní měně byla nevyhnutelná a neodvratná, tak i výsledky, které pravda může přinést, jsou často nevyhnutelné a někdy nepříjemné.

Tento citát také odkazuje na to, že pravda je často nepopulární a může vyvolávat odpor. Někdy je obtížné přijmout pravdu, zejména pokud je konfrontační nebo odporuje našim přesvědčením. Pravda může být nepříjemná a vyvolávat negativní emoce, protože může odhalovat chyby, lži nebo nepravosti.

Celkově citát „Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta“ zobrazuje realitu, že pravda může mít své náklady a že je často nepříjemná. Vyjadřuje i to, že pravda je cenná a že bychom měli být odvážní a otevření přijímání a prosazování pravdy, i když to může být obtížné.

Související citáty

Manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě.
Božena Němcová

Originálnost není darmo: jedni jí nerozumějí, druzí se jí bojí.
František Vymazal

Dokonce i proklatci milují…
Stephen King

Kritici jsou vši, které lezou po literatuře.
Ernest Hemingway

Jógin nesmí být sveden ani okouzlen nádherou nadzemských sil, aby se nezřítil do nežádoucích světů.
Šrí Pataňdžali

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďte ji tedy pořádně zpeněžit.
Mark Twain

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.
Neznámý autor

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem.
Stefan Zweig

Láska není činností lidského ducha (rozumu, mysli), nýbrž je ‚čistou a svítící esencí‘, kterou vytváří lidský duch.
Guy Ballard

Nemoc je hmotným projevem zmatku, který nastal v dané duši proto, aby se o něm dozvědělo vědomí.
Pat Rodegast

Někdo hodně pije. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že hodně pije. Někdo se časně koupá. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že se časně koupá.
Epiktétos

Paroubek má x kilogramů, ten se z toho místa prostě nehne.
Martin Bursík

Člověk – tvor od přirozenosti vrtkavý.
Platón

Zbytečné řeči jsou jako loď bez vesel – nedostanete se nikam.
Charlie Chan

Mnohým mluviti je snáze než několika.
František Vymazal

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz