Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.

Související citáty