Elli H. Radingerová citáty

Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Elli H. Radingerová

Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Elli H. Radingerová

Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Elli H. Radingerová

Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Elli H. Radingerová

Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Elli H. Radingerová

Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
Elli H. Radingerová

Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
Elli H. Radingerová

Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
Elli H. Radingerová

Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Elli H. Radingerová

V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Elli H. Radingerová

V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Elli H. Radingerová

V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Elli H. Radingerová

Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Elli H. Radingerová

Příroda má svůj vlastní čas.
Elli H. Radingerová

Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Elli H. Radingerová

Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Elli H. Radingerová

Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Elli H. Radingerová

Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Elli H. Radingerová

Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Elli H. Radingerová

Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Elli H. Radingerová

Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Elli H. Radingerová

Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
Elli H. Radingerová

My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Elli H. Radingerová

Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Elli H. Radingerová

Lidé by bez zvířat nepřežili.
Elli H. Radingerová

Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Elli H. Radingerová

Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
Elli H. Radingerová

Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Elli H. Radingerová

Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Elli H. Radingerová

Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Elli H. Radingerová

Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Elli H. Radingerová

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz