Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí.

Archimédés

vesmír
Quotes

Související citáty