Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.

Voltaire

přátelství
Quotes

Související citáty