Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.

Témata:

Voltaire

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.
Přátelství je stejně tajemné jako láska nebo jako kterákoli z jiných podob zmatku, kterému říkáme život.
Přátelství? Smýkat poháry podél ostřím meče a právě na jeho hrobu zvedat jeden z nich.
Přítel je jako druhé já.
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.
Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát.
Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
Není to autobiografie, jen jsem svým postavám z čistého přátelství propůjčil, cokoliv by z mého života mohly potřebovat.
Mezi muži panuje od přírody pouze lhostejnost. Mezi ženami však již od přírody nepřátelství.
Že jsou přátelé v nouzi vzácní? Právě naopak. Sotvaže jsme s někým uzavřeli přátelství, už je v nouzi a chce si vypůjčit peníze.
Přátelství je cosi v duši. Člověk je musí cítit. To není oplátka za něco.
Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen.“
V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého admirála k povzbuzení ostatních.
Lidé myslí pouze, jen aby ospravedlnili své špatné činy, a hovoří, jen aby maskovali své myšlenky.
Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou.
Člověka posuzujeme spíš podle otázek než podle odpovědí.
Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.
Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta.
Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět.
Vysvětlovaný vtip přestává být vtipem. Každý komentátor je hlupák.
Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí – proti nemocím, o nichž vědí ještě míň – lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.
Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
Počestná osoba může být i jednou znásilněna, leč její ctnost se tím jenom upevňuje.
Copak může být něco bláznivějšího než touha vláčet břemeno, kterým chceme co chvíli praštit o zem? Děsit se toho, čím jsme, ale neustále na tom lpět? Hřát za ňadry hada, který nás požírá tak dlouho, dokud nám nesežere srdce?
Práce od nás zahání tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi.
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz