Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.

Témata:

Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.
Přátelství je stejně tajemné jako láska nebo jako kterákoli z jiných podob zmatku, kterému říkáme život.
Přátelství? Smýkat poháry podél ostřím meče a právě na jeho hrobu zvedat jeden z nich.
Přítel je jako druhé já.
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.
Není pravé přátelství tam, kde jedna polovina nechce slyšet pravdu a druhá je připravena lhát.
Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
Není to autobiografie, jen jsem svým postavám z čistého přátelství propůjčil, cokoliv by z mého života mohly potřebovat.
Mezi muži panuje od přírody pouze lhostejnost. Mezi ženami však již od přírody nepřátelství.
Že jsou přátelé v nouzi vzácní? Právě naopak. Sotvaže jsme s někým uzavřeli přátelství, už je v nouzi a chce si vypůjčit peníze.
Přátelství je cosi v duši. Člověk je musí cítit. To není oplátka za něco.
Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
Komplex méněcennosti zavádí lidi do politiky, dělá z lidí prezidenty, ministerské předsedy. Komplex méněcennosti vede lidi ke všem druhům ctižádosti, zločinů.
Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.
Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.
Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
Hřích je, když se neradujeme ze života.
Muž neumí přežít tolik utrpení, kolik dokáže přežít žena.
Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.
Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby…
Smrt se může stát oslavou, musíme se jen naučit přivítat ji uvolněněji.
Člověk je jediný tvor schopný pociťovat nudu; je to jeho nezadatelné právo, část důstojnosti lidské bytosti.
Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu.
Žena, která funguje jako prostitutka, se hluboko ve svém nitru odsoudila, protože prodává cosi, co je neocenitelné, neprodejné.
Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.
Společnost potřebuje otroky, nepotřebuje vzbouřence.
Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz