Přátelství? Smýkat poháry podél ostřím meče a právě na jeho hrobu zvedat jeden z nich.

Vladimír Holan

přátelství
Quotes

Související citáty