Metoda znamená důmysl a pořádek.

Sun Tzu

Quotes

Související citáty