V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.

Související citáty