Život je neustálý podvod ve velkém i malém.

Související citáty