Čas jako všeničící proud odnáší vše.

Terry Pratchett

Quotes

Související citáty