Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku.

Související citáty