Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.

Henry De Montherlant

Quotes

Související citáty