Je člověk pouze omylem božím? Nebo bůh pouze mýlkou člověka?

Friedrich Nietzsche

Quotes

Související citáty