Kraj mého dětství rovná se mé vůli, jestliže má vůle je vítězící.

Vladimír Holan

Quotes

Související citáty