Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska.

François-René de Chateaubriand

láska
Quotes

Související citáty