Samotná láska nebo sex sám o sobě manželské štěstí nepřinesou.

Témata: ,

Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání.
Mysl, které není vštípen smysl pro peníze, je spontánně zachvácena smyslem pro chudobu.
Pravá moudrost se obvykle projevuje skromností a mlčením.
Peníze nemají větší cenu než mozek. Často je jejich hodnota mnohem nižší.
Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete.
Rodiče kritizováním často způsobují svým dětem nenapravitelnou škodu.
Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!
Bez nadšení nemůže být člověk přesvědčivý.
Slabá touha přináší slabé výsledky, právě tak jako malý oheň dává malé teplo.
Víra je odrazovým můstkem pro nashromáždění veškerého bohatství!
Rozhodnutí vyvolává energii, vitalitu a sílu, stojí-li za ním sžíravá touha převést stanovený cíl do materiální podoby.
Nerozhodnost je nepřítelem, nad kterým musíte zvítězit.
Pověra je formou strachu. Je také známkou nevědomosti.
Příroda se od svých pevně stanovených zákonů nikdy neodchyluje. Některé její zákony však jsou natolik nepochopitelné, že budí zdání „zázraku“.
Nerozhodnost je špatný zvyk, který si často neseme s sebou už od dětství.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz