Teď už ale opravdu žerty stranou tohleto, už mě to na mou duši žádná legrace…

Jára Cimrman

Quotes

Související citáty