Buď přísný k sobě, ale shovívavý k jiným.

Plinius starší

Quotes

Související citáty