Myšlení nemůže existovat bez vědomí, kdežto vědomí nepotřebuje myšlení.

Eckhart Tolle

Quotes

Související citáty