Najhorším druhom nepriateľov sú pochlebovači.

Tacitus

Související citáty