Přetvářka je nutným pláštíkem ničemností.

Markýz de Sade

Quotes

Související citáty