Sentimentalita je vulgarizace smutku.

Související citáty