Kdo příliš pospíchá, bude brzy hotov.

Německé přísloví

Quotes

Související citáty