Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas … toto sú veci, ktoré ničia mier.

Související citáty