Poezie se snaží uchopit tajemství iracionálna pomocí racionálních slov.

Vladimír Nabokov

Quotes

Související citáty