Politováníhodný je ten, kdo žije bez ideálů.

Ivan Sergejevič Turgeněv

Quotes

Související citáty