Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky.

Benjamin Franklin

Quotes

Související citáty