Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.

Matka Tereza

Související citáty