Je lepší mít vznětlivou povahu i když se často dopouštíme chyb, než být úzkostlivě a nemírně opatrný.

Vincent van Gogh

Quotes

Související citáty