Keď chceme žiť naplno, musíme byť svätými.

Související citáty